مراسم اختتامیه جشنواره آی مت

سومین جشنواره شادی و نشاط آی مت
جشن بزرگ اختتامیه سومین جشنواره جهانی شادی و نشاط آیمت
جمعه 27 ام دی ماه 1398
ایران-کیش-تالار شهر
ظرفیت تکمیل شد